Archív článkov

16.09.2013 16:59

Odpady v zariadeniach spoločného stravovania celoslovenský seminár ÚVZ SR

Odpady v zariadeniach spoločného stravovania_celoslovenský seminár ÚVZ SR.pdf (1,3 MB)

—————

17.02.2013 18:52

Nová akcia

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

—————

17.02.2013 18:52

ECO CENTRUM

EC_Ponukový list.pdf (324889) Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR_VŽP.pdf (288,3 kB) Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania_EC_pptx.pptx (109,7 kB) Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania_EC_ppt.ppt (242 kB) VŽP _ Metodická pomôcka 20_12_2012 doc (2) - info doklad.docx...

—————

17.02.2013 00:00

LEGISLATÍVA

 Zákona a legislatíva v odpadovom hospodárstve - www.minzp.sk/ Zákony a legislatíva VŽP a VP - www.svps.sk/ Zákony a legislatíva ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia - www.uvzsr.sk Zákony a platné legislatíva SR...

—————

17.12.2012 00:00

POTVRDENIE O REGISTRÁCII - Ľubomír Žigo ECO CENTRUM

 POTVRDENIE O REGISTRÁCIÍ - vydané Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia, Č. j. : A/2012/03163-02-F06, zo dňa 17.12.2012;

—————