LEGISLATÍVA

17.02.2013 00:00

 Zákona a legislatíva v odpadovom hospodárstve - www.minzp.sk/

Zákony a legislatíva VŽP a VP - www.svps.sk/

Zákony a legislatíva ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia - www.uvzsr.sk

Zákony a platné legislatíva SR - jaspi.justice.gov.sk

—————

Späť