Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - prepravca VŽP materiálov 1,2,3, sklad VŽP                                                                       EC_ prepravca VŽP 1,2,3 - sklad VŽP.pdf (4,3 MB)

Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - obchodník/sprostredkovateľ - prepravca VŽP 1,2,3                                                     EC_obchodník-prepravca VŽP 1,2,3.pdf (682,1 kB)   

Registrácia "O" a "N" odpady, vydané OÚ ŽP Nitra pre Ľubomír Žigo ECO CENTRUM                                                    EC_REGISTRACIA "O a N".pdf (6,3 MB)

Potvrdenie o registrácií, vydané OÚ Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre Ľubomír Žigo ECO CENTRUM

EC_registrácia podľa zákona č.79-2015 Z.z.-1.pdf (244,4 kB)
EC_registrácia podľa zákona č. 79-2015 Z.z.-2.pdf (182,1 kB)