Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - prepravca VŽP materiálov 1,2,3, sklad VŽP
EC_ prepravca VŽP 1,2,3 - sklad VŽP.pdf (4,3 MB)
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - obchodník/sprostredkovateľ - prepravca VŽP 1,2,3
EC_obchodník-prepravca VŽP 1,2,3.pdf (682,1 kB)   
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - Registrácia "O" a "N" odpady, vydané OÚ ŽP Nitra
EC_registrácia "O a N".pdf (6,3 MB)
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - Potvrdenie o registrácií, vydané OÚ Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie

EC_registrácia podľa zákona č.79-2015 Z.z.-1.pdf (244,4 kB)

EC_registrácia podľa zákona č. 79-2015 Z.z.-2.pdf (182,1 kB)
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM - Bezpečnostný poradca ADR
EC_Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí.pdf (203,8 kB)