POTVRDENIE O REGISTRÁCII - Ľubomír Žigo ECO CENTRUM

17.12.2012 00:00

 POTVRDENIE O REGISTRÁCIÍ - vydané Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia, Č. j. : A/2012/03163-02-F06, zo dňa 17.12.2012;

—————

Späť