Kniha návštev

Dátum: 07.10.2013

Vložil: Žigo Ľubomír

Titulok: odpad kategórie 3 - použitý olej a kuchynský odpad

Zašlite prosím na e-mail: zssoskn@centrum.sk
návrh zmluvy na odber:
- použitého oleja - cena výkupu na 1 L +
doprava
- kuchynský odpad vývoz 1x týždenne
60 L sud + doprava
pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno
Ďakujem. S pozdravom Alžbeta Prieberová
vedúca školskej jedálne, mobil:
0948 220 243


Späť na diskusiu